Olycksfallsförsäkring - Skadeanmälan

LÄS MER

Emmaboda kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Emmaboda kommuns verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbas av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Kontakt

E-post: skadorföretag@svedea.se

Svedeas skadeavdelning är öppen vardagar 08.00-17:00

Telefon: 0771-16 01 99, 0771-16 01 90
Adress: Svedea AB, Skador företag. Box 3489, 10369 Stockholm

Åtgärder vid skada

  • Uppsök läkare eller tandläkare som är ansluten till Försäkringskassan.
  • Spara alla kvitton i original.
  • Behov av taxi till och från skolan på grund av olycksfallet ska vara styrkt med ett intyg från behandlande läkare.