Ansökan om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

LÄS MER

Ansökan om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL), exempelvis hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm, särksilt boende och matdistribution.

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-353 10 00