Ansökan om stöd , enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LÄS MER

Ansökan om stöd , enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), exempelvis bostad med särskild service, daglig verksamhet.

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-353 10 00