Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

LÄS MER

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag, fullmakt bostadsanpassningsbidrag och fastighetsägarens nyttjanderättshavarens medgivande.

Skicka ifylld blankett till

Emmaboda kommun
Box 54 
361 21 Emmaboda

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-353 10 00