Förvaring i cistern - Anmälan

LÄS MER

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern.

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-35 31 000