Egenvård för medicinering i förskola, skola och fritidshem

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för att överlåta egenvårdsinsatser till personal på förskola, skola och fritidshem.

Tänk på att barnets/elevens egenvårdsplan (i vissa fall en journalkopia) alternativt läkarintyg alltid bifogas. Egenvårdsplan utfärdas av hälso- och sjukvårdspersonal inom sjukvården och ska tydliggöra vilken egenvårdsinsats som personal ska utföra och vilka åtgärder som ska vidtas om barnets/elevens hälsotillstånd förändras.

Vårdnadshavare kan genom denna e-tjänst överlåta egenvårdsinsatser till personal på förskola, skola och fritidshem. Vårdnadshavare informerar och instruerar den personal som ska utföra egenvården samt ansvarar för att hålla uppgifterna i e-tjänsten, läkemedel och material uppdaterade.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa