Bokningsförfrågan vandringstillfälle

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Nattvandring i Emmaboda kommun har flera syften.

Det är en del i det trygghetsskapande arbetet som sker. Med trygga vuxna som rör sig i de olika samhällena främst vid helgdagar och olika evenemang ökar vi känslan av trygghet och att vuxna bryr sig om de unga invånarna i kommunen.
Det är även en del i att möjliggöra en aktiv fritid för fler barn och unga genom att vandringar som genomförs renderar i en ersättning om 2000 kr till vald barn eller ungdomsaktivitet.
 
Barn och unga som ges möjlighet att vara delaktiga i sammanhang som främjar gemenskap och aktiviteter får en större motståndskraft mot negativa händelser både i nutid och senare i livet.
 
För att kunna ge så många barn och ungdomar som möjligt chans att kunna få ta del av de pengar som är avsatta för nattvandring finns det en begränsning på två stycken vandringar per klass/lag.
Skulle det inte bli fullbokat så kommer det via kommunens olika kanaler informeras om att man kan boka upp sig på ytterligare vandringar.

Tänk på att det är max två vandringstillfällen per klass/lag.
 
Tack för att ni är en viktig del i det trygghetsskapande arbetet som sker i Emmaboda kommun!

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa