Medelstora förbränningsanläggningar - Anmälan

LÄS MER

Här kan du anmäla och lämna information om medelstor förbränningsanläggning enligt 18 § förordningen (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar. Med en medelstor en förbränningsanläggning avses en förbränningsanläggning där anläggningseffekten är 1 Megawatt eller högre men högst 50 Megawatt. (4§ förordning 2018:471)

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-353 10 00

Fråga om inloggning

Om du loggar in så får du återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa