Begäran om allmän handling - Ritningar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Allmänna handlingar som är offentliga (alltså inte innehåller någon sekretesskyddad information) har du enligt tryckfrihetsförordningen rätt att få ta del av. Du behöver inte tala om vem du är. Om du vill använda e-tjänst för din begäran, är det dock nödvändigt att du först legitimerar dig.

Du kan bland annat begära ut följande handlingar via e-tjänsten:

 • Olika typer av fastighetsritningar som:
  • Fasadritningar
  • Planritningar
  • Ritning på plank/mur
  • Sektionsritningar
  • Situationsplan

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-353 10 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa