Ansökan till Teknikprogrammet 4:e året

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan till Vilhelm Moberggymnasiet fjärde år på Teknikprogrammet, inriktning  produktionsteknik. 

T4 är ett fjärde år för specialisering och vidareutbildning för arbete som gymnasieingenjör.

Du är behörig att söka det fjärde året om du har läst teknikprogrammet med produktionsteknisk inriktning. Har du läst en annan inriktning på teknikprogrammet är det möjligt att bli behörig med hjälp vår preparandkurs som genomförs i anslutning till utbildningsstarten.. Dock måste studierna till fjärde året påbörjas senast det kalenderår du fyller 22 år.

Unikt samarbete

Vi har lokaler som är moderna och direkt knutna till vårt samarbetsföretag Xylem. Du kommer att ha undervisning med utrustning av högsta kvalitet. Liksom flera andra utbildningar vid Vilhelm Mobergsgymnasiet genomförs det fjärde året i samarbete med det lokala näringslivet med storföretaget Xylem i spetsen.

Arbeten och framtidsutsikter för gymnasieingenjörer

Det finns en stor variation av möjliga arbetsuppgifter för en gymnasieingenjör. Några av de yrkesroller som kan vara aktuella är projektledare, produktionstekniker, designer eller arbetsledare.

T4 Teknik

Utbildningen ger dig möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter enligt den internationellt erkända CDIO-modellen (Concieve, Design, Implement, Operate).

Ett lokalt programråd är kopplat till utbildningen för att säkerställa att utbildningen är relevant och leder till anställningsbarhet.

Utbildning via Teknik College

Du kommer att få många näringslivskontakter, både via arbetsplatsförlagt lärande (APL) eller vid besök av olika företag i regionen som är knutna till utbildningen via Teknik College. Under studietiden varvas arbete i skolan och 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Ansök till T4 för specialisering eller för högre studier

Det fjärde året på teknikprogrammet vänder sig till dig som vill gå ett år till inom gymnasieskolan för att få en utbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. 

Det fjärde året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att klara en högskole- eller civilingenjörsutbildning.

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för Teknikprogrammet 4:e året är den 11 augusti.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa