Barn- och elevinformation

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst ska fyllas i årligen av vårdnadshavarna vid läsårsstart. Informationen är nödvändig för personalen vid ex. eventuella krissituationer och vid sammanslagning av verksamheten.
Skulle förändringar ske under läsåret är det viktigt att vårdnadshavarna uppdaterar informationen så att den alltid hålls aktuell.

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-35 31 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa