Synpunkter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Synpunkter i form av beröm, förbättringsförslag, klagomål eller avvikelser ger oss värdefull information och möjlighet att förbättra verksamheten. Därför vill vi gärna att du berättar vad du tycker om det vi gör.

Synpunkter och felanmälan räknas som allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att ta del av din synpunkt eller felanmälan, om den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas enligt lag. Vad som sekretesskyddas bestäms genom offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna behandlas även i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Kom med idéer och förslag. 

Felanmälan av gatubelysning

Släckta lampor, trasiga armaturer eller skador på belysningsstolpar anmäler du här 

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-353 10 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa