Ansök om inackorderingsbidrag för gymnasieskola

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elever som går i kommunal gymnasieskola i annan kommun än sin hemkommun kan få visst ekonomiskt stöd för boende, fördyrat uppehälle eller resor till och från hemmet. Stödet gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år. Myndig elev (fyllda 18 år) ansöker om inackorderingsbidrag själv i denna tjänst. När elev är under 18 ska vårdnadshavare ansöka om inackorderingsbidrag i denna tjänst.

För att kunna få stöd till inackordering gäller följande:

  • Att restiden från hemmet i Emmaboda kommun till skolan är minst 2 timmar (enkel väg). Undantag från detta kan göras vid studier av internatkaraktär.
  • Att eleven är inackorderad på studieorten eller i närheten av denna.
  • Att eleven studerar på heltid.
  • Att eleven går en utbildning som ger rätt till stöd till inackordering.
  • Att elevens boende inte till mer än hälften bekostas av stat, kommun eller landsting.

Stöd till inackordering avser normalt fyra månader på höstterminen och fem månader på vårterminen och betalas ut en gång per termin. Om eleven är omyndig betalas stöd ut till  vårdnadshavare. 

OBS: Vid flytt eller avbrutna studier är du som elev eller vårdnadshavare skyldig att meddela Emmaboda kommun.

​Så här ansöker du om inackorderingsbidrag

  • Ansökan sker genom att fylla i denna e-tjänst, och görs senast den 30 september inför varje nytt läsår. De flesta studierna sker över tre läsår, vilket innebär tre ansökningar.
  • Intyg från skolan som visar var eleven studerar och vilket program, behövs två gånger per läsår. Intyget ska vara daterat efter den 15 september för höstterminen respektive 15 februari för vårterminen. Dessa intyg kan bifogas i e-tjänsten eller skickas till Emmaboda kommun/Gymnasiet.

Hur mycket ersättning kan du ha rätt till?

Storleken på det belopp som du kan få för inackorderingstillägg i Emmaboda kommun baseras på avståndet (km) mellan din folkbokföringsadress och skolan, se tabell. Detta är ett bidrag och kanske inte täcker hela den kostnad som eleven har på orten.

Avstånd i km Kronor per månad
0-95 1 910
96-130 2 110
131-260 2 210
261-520 2 310
520 eller mer 2 410

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-353 10 00

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Fullmakt/Intyg (vid företrädare/god man)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa