Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade och vem kan få tillstånd?

Här kan du som är rörelsehindrad ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Är du funktionshindrad eller har något annat handikapp som gör det svårt för dig att ta dig fram till fots? Då kan du ansöka om parkeringstillstånd.

Mer information om parkeringstillstånd

Observera att parkeringstillstånd endast utfärdas till rörelseförhindrad person som anses lida av sådana utpräglade gångsvårigheter, att sökande svårligen kan förflytta sig till och från fordon inom rimligt gångavstånd från parkeringsplats.

För rörelseförhindrad som inte kör bil själv utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl föreligger. Bedömning av om en rörelseförhindrad, som inte själv kör motordrivet fordon regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet grundas på sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten. Du som ansöker måste vara folkbokförd i Emmaboda kommun.

För att kunna behandla din ansökan krävs att legitimerad läkare fyllt i läkarintyg samt att ett välliknande foto i passfotoformat 4,5 x 3,5 cm och inskannad/fotograferad namnteckning bifogas i ansökan.

Om du inte kan använda denna e-tjänst finns ansökningsblanketter att hämta genom att klicka på den blå knappen "Hämta blankett".
Tänk på att du behöver skriva din namnteckning på båda blanketterna innan du skickar in dem.

Ansökan skickas till:

Emmaboda kommun
Teknik- och fritidsnämnden
Box 54
361 21 Emmaboda

Handläggare kontaktar dig när parkeringstillståndet för rörelsehindrade är klart.
Parkeringskortet ska kvitteras ut personligen i kommunens besökscenter, ta med legitimation.

Om du redan har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade sedan tidigare ska du lämna in detta när du hämtar ditt nya parkeringskort.

 

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-35 31 000

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa