Parkeringstillstånd för rörelsehindrad - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är parkeringstillstånd för rörelsehindrade och vem kan få tillstånd?

Här kan du som är rörelsehindrad ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du som ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade kan bli beviljat ett parkeringstillstånd om du anses ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand med eller utan hjälpmedel, mellan platsen där fordonet parkerats och en målpunkt på rimligt avstånd.

Mer information om parkeringstillstånd

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som förare eller som passagerare.  

För rörelseförhindrad som inte kör bil själv utfärdas parkeringstillstånd endast om särskilda skäl föreligger. Bedömning av om en rörelseförhindrad, som inte själv kör motordrivet fordon regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet grundas på sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten. Du som ansöker måste vara folkbokförd i Emmaboda kommun.

För att kunna behandla din ansökan krävs att legitimerad läkare fyllt i läkarintyg samt att ett välliknande foto i passfotoformat 4,5 x 3,5 cm och inskannad/fotograferad namnteckning bifogas i ansökan.

Om du inte kan använda denna e-tjänst finns ansökningsblanketter att hämta genom att klicka på den blå knappen "Hämta blankett".
Tänk på att du behöver skriva din namnteckning på båda blanketterna innan du skickar in dem.

Ansökan skickas till:

Emmaboda kommun
Teknik- och fritidsnämnden
Box 54
361 21 Emmaboda

Handläggare kontaktar dig när parkeringstillståndet för rörelsehindrade är klart.
Parkeringskortet ska kvitteras ut personligen i kommunens besökscenter, ta med legitimation.

Om du redan har ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade sedan tidigare ska du lämna in detta när du hämtar ditt nya parkeringskort.

 

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-353 10 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa