Tomtkö Emmaboda kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för att anmäla dig till Emmaboda kommuns tomtkö.

Genom att logga in och registrera dig i tomtkön godkänner du de allmänna riktlinjerna nedan

Allmänna riktlinjer

 1. Syfte
  Syftet med tomtkön är att fördela kommunens villatomter.
   
 2. Huvudman
  Huvudman för tomtkön är kommunstyrelsen. Handläggningen av tomtkön sköts av exploateringsenheten på samhällsutvecklingsavdelningen.
 3. Registrering
  Registrering i tomtkön sker via inskickat ärende i kommunens e-tjänst för tomtkö.
  I tomtkön godkänns endast personer som fyllt 18 år.
  Gifta eller sammanboende får endast registreras i ett namn. Anmälan och placering i tomtkö är personlig och får inte överlåtas till annan än make/maka/sambo. Om separation sker ska skriftlig handling undertecknad av båda parter gällande vem som ska stå kvar i tomtkön meddelas exploateringsenheten på samhällsutvecklingsavdelningen.
  Anmälan får endast gälla egen bostad för privat bruk. Den som registrerar sig i tomtkön ansvarar själv för att hålla sina kontaktuppgifter aktuella och meddela eventuella förändringar till exploateringsenheten på samhällsutvecklingsavdelningen.
 4. Avgift
  Registreringen i tomtkön är avgiftsfri.
   
 5. Avregistrering
  Avregistrering sker när man accepterat erbjuden tomt och tillträtt fastigheten samt om man inte informerat exploateringsenheten på samhällsutvecklingsavdelningen om ändrade kontaktuppgifter eller eventuella andra ändrade förhållanden som t.ex. separation.
 6. Information till medlem i tomtkön
  Emmaboda kommun skickar ut information rörande tomtkön via e-post. Information om kommunens lediga tomter läggs ut på kommunens webbplats.
   
 7. Tilldelning
  Tilldelning av tomt görs efter turordning i tomtkön. Man har rätt att tacka nej till erbjuden tomt och ändå behålla sin plats i tomtkön.
   
 8. Försäljning av tomt
  Kommunstyrelsen genom samhällsutvecklingsavdelningens exploateringsenhet ansvarar för försäljning av Emmaboda kommuns villatomter.
 9. Förtur
  Om synnerliga skäl föreligger kan kommunstyrelsens ordförande medge förtur till tomt.

 

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-353 10 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa