Grävtillstånd och Trafikanordningsplan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som ska utföra schaktarbete där en gata eller park helt eller delvis behöver stängas av på kommunal mark, ansöka om tillstånd.

  • Ansvaret för att arbeten blir utförda enligt kommunens anvisning ligger alltid på den sökande. 
  • Den som utför schakt och ledningsarbeten i kommunal mark ansvarar för att följa arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 1999:3

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-353 10 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa