Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alla som är folkbokförda i Emmaboda kommun kan lämna in medborgarförslag till kommunfullmäktige. På detta sätt får du möjligheten att påverka och förbättra den kommunala verksamheten. Ta chansen och delta i Emmaboda kommuns utveckling.

Ett medborgarförslag behandlas av tjänstemän och sedan fattar politiker beslut om förslaget.

Den som lämnar ett medborgarförslag kommer att få en inbjudan att medverka på det möte där förslaget slutbehandlas.

Vi kommer att kontakta dig inför det sammanträde där ditt medborgarförslag ska slutbehandlas. Du har då möjlighet att presentera förslaget för politikerna. Om du inte kan närvara går det bra att yttra dig skriftligt.

Frågor om e-tjänsten

Emmaboda kommuns besökscenter

kommunen@emmaboda.se

010-353 10 00

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa